Ovim putem Čistoća Metković d.o.o. objavljuje kako je raspisala natječaj za popunjavanje radnih mjesta i to za sljedeća radna mjesta:

Radno mjesto: : Čistač/ica ulica – 1 izvršiteljica/izvršitelj na određeno vrijeme

Posao uključuje: Pometanje i sakupljanja otpada sa gradskih javnih površina i zelenih površina
koji se prikuplja u kolica, a zatim otpad prazni u kontejner za te namjene postavljen po gradskim površinama

Radno mjesto: Komunalni radnik/ica na odlagalištu otpada i reciklaži – 3 izvršiteljica/izvršitelj na određeno vrijeme

Posao uključuje : rad na poslovima veznim za razvrstavanje otpada u objektima za gospodarenje
otpadom  (na lokaciji odlagališta otpada Dubravica, te na lokaciji kompostane Metković), vođenje brige o urednosti predmetnih objekata, kontrola pristupa navedenim objektima, vođenje evidencije o količinama i vrstama otpada, evidenciji dolaska svih vozila na predmetne lokacije, razvrstavanje otpada koji po kategorijama otpada, rad na strojevima za razvrstavanje, po potrebi rad na skupljanju reciklabilnog otpada putem vozila za skupljanje otpada.


Ovim putem obavještavamo zainteresirane strane kako je povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda pristiglih po pozivu za davanje u zakup božićnih kućica na manifestaciji Advent Metković utvrdilo sljedeće.

Po objavljenom pozivu su pristigle četiri ponude, a konačni rezultati su sljedeći:

PonuditeljUkupan broj bodovaKonačno rangiranje
 
MC obrt za ugostiteljstvo vl. Ivica Bačić, Trg Franje Tuđmana bb, Metković, OIB:40212481691195,001
Brewville d.o.o., Mostarska 14d 20350 Metković, OIB: 5873101413193,002
Delta villas & vision vl Mihael Talajić, Nikole Tesle 40, Metković90,00   3
J&L Obrt za ugostiteljstvo  vl Ivan Kozina Sportska bb, 20350 Metković, OIB:0781137991790,00   4

Vaša Čistoća Metković d.o.o.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica

– ADVENT METKOVIĆ –

Čistoća Metković d.o.o. ovim putem objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za manifestaciju Advent Metković za 2023. godinu.

Ove godine će kućice biti na sljedećoj lokaciji :

  • Lokacija Gradski park  – od 08. prosinca 2023. do  31. prosinca 2023. godine

Ukupno će se u zakup dati 6 kućica, a iste će, uz suglasnost grada Metkovića, u zakup davati isključivo društvo Čistoća Metković d.o.o.

PROČITAJ VIŠE

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNCI U METKOVIĆU

-III PONOVLJENI NATJEČAJ-

Čistoća Metković d.o.o. raspisala je III. PONOVLJENI natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici.

Natječaj je otvoren od objave do 14.08.2023. u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godina od dana sklapanja ugovora.

PROČITAJ VIŠE