NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNCI U METKOVIĆU

Čistoća Metković d.o.o. raspisala je PONOVLJENI natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici.

Natječaj je otvoren od objave do 03.04.2023. u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godina od dana sklapanja ugovora.

PREDMET ZAKUPA

Na natječaj se daju poslovni prostori u čvrstom objektu Gradske tržnice Metković na kč 6691/4 (n.i) KO Metković, odnosno 7929/4 (s.i.) KO Metković, na adresi Ivana Gundulića 18A, Metković.

PROČITAJ VIŠE

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekta kako se poništava Natječaj za zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici u Metkoviću objavljen dana 18.01.2023. godine. Isti je potrebno poništiti radi potrebe za dodatnim usklađenjem sa Odlukom grada Metkovića o zakupu i prodaji poslovnog prostora od 28.05.2015., Neretvanski glasnik 4/2015.

Novi natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora će se objaviti u najkasnije u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke.

Vaša

Čistoća Metković d.o.o.

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNCI U METKOVIĆU

Čistoća Metković d.o.o. raspisala je natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici.

Natječaj je otvoren od objave do 26.01.2023. u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godina od dana sklapanja ugovora.

PROČITAJ VIŠE

Ovim putem obavještavamo zainteresirane strane kako je povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda pristiglih po ponovljenom pozivu za davanje u zakup božićnih kućica 2022. godine za lokaciju Klizalište utvrdilo sljedeće.

Po objavljenom pozivu su pristigle dvije ponude za lokaciju kućice na klizalištu.

Konačni rezultati:

Lokacija: klizalište

PonuditeljUkupan broj bodovaKonačno rangiranje
EVA Maria d.o.o., Kneza Trpimira 78, Metković 100,00   1
J&L Obrt za ugostiteljstvo  vl Ivan Kozina Sportska bb, 2350 Metković98,782

Potpis ugovora o zakupu kućica će se organizirati 30.11.2022.

Vaša Čistoća Metković d.o.o.

Čistoća Metković d.o.o. ovim putem objavljuje ponovljeni javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za manifestaciju Božić u Neretvi 2022. godine.

Ponovljeni poziv odnosi se na lokacij :

  • Lokacija NK Neretva pored igrališta sa umjetnom travom i klizališta  – od 06. prosinca 2022. do  31. prosinca 2022. godine

Na navedenoj lokaciji biti će raspoređena 1 kućica.

Pozivamo sve poslovne subjekte, zainteresirane za zakup iste, na davanje ponude za zakup kućice, a prema pozivu koji možete preuzeti ovdje.

Rok za prijavu ponuda je do 29. studenog 2022. godine do 10:00 sati.

Vaša Čistoća Metković d.o.o.

Ovim putem obavještavamo zainteresirane strane kako je povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda pristiglih po pozivu za davanje u zakup božićnih kućica 2022. godine utvrdilo sljedeće.

Po objavljenom pozivu je pristiglo pet ponuda za lokaciju kućica u gradskom parku, dok za lokaciju kućice na klizalištu nije pristigla niti jedna ponuda.

Konačni rezultati:

PonuditeljUkupan broj bodovaKonačno rangiranje
Lokacija : gradski park
J&L Obrt za ugostiteljstvo  vl Ivan Kozina Sportska bb, 2350 Metković, OIB:07811379917 100,00   1
MC obrt za ugostiteljstvo vl. Ivica Bačić, Trg Franje Tuđmana bb, OIB:40212481691 92,86   2
Brawville d.o.o., Mostarska 14d 20350 Metković, OIB: 58731014131 90,71   3
No LIMIT vl Mihovil Ćerlek, Sportska bb, Metković, OIB:85902508079 89,29   4
Beta projekt d.o.o., Neretvanskih gusara 42, Metković, OIB:73523662904 80,00   5

Lokacija: klizalište

PonuditeljUkupan broj bodovaKonačno rangiranje
Nije bilo pristiglih ponuda

Potpis ugovora o zakupu kućica će se organizirati 29.11.2022.

Poziv na davanje u zakup kućice na lokaciji klizališta će se ponoviti.

Vaša Čistoća Metković d.o.o.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup božićnih kućica 2022. godine

Čistoća Metković d.o.o. ovim putem objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za manifestaciju Božić u Neretvi 2022. godine.

Ove godine ponovno ćemo imati kućice na dvije lokacije i to:

  • Lokacija Gradski park  – od 06. prosinca 2022. do  06.siječnja 2023. godine
  • Lokacija NK Neretva pored igrališta sa umjetnom travom i klizališta  – od 06. prosinca 2022. do  31. prosinca 2022. godine

Ukupno će se u zakup dati 6 kućica, a iste će, uz suglasnost grada Metkovića, u zakup davati isključivo naše društvo Čistoća Metković d.o.o.

Na lokaciji Gradski park biti će raspoređeno 5 kućica, dok će na lokaciji klizališta na igralištu sa umjetnom travom biti postavljena 1 kućica.

PROČITAJ VIŠE

Čistoća Metković d.o.o. kao upravitelj gradske tržnice u Metkoviću objavljuje ovaj poziv u svrhu ispitivanja interesa za zakup poslovnih prostora i prodajnih mjesta u novoizgrađenom objektu gradske tržnice u Metkoviću.

Poziv je upućen svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama.

U ponudi se nalaze:

  1. Prodajna mjesta – u naravi prodajni stolovi površine 2 m2, sa pripadajućim izložbenim policama i ormarom za skladištenje  – 3 komada
  2. Poslovni prostori – raspoloživo je šest poslovnih prostora i terasa koja će se koristiti u ugostiteljske svrhe, te će biti dana u zakup zajedno sa poslovnim prostorom koji bude u zakupu u ugostiteljske svrhe

Niže navodimo površine poslovnih prostora:

Red.br.Oznaka poslovnog prostora  / prodajnog pultaPovršina
1.Poslovni prostor br.1.14,08 m2
2.Poslovni prostor br.2.15,23 m2
3.Poslovni prostor br.311,62 m2
4.Poslovni prostor br.4.12,51 m2
5.Poslovni prostor br.5.23,41 m2
6.Poslovni prostor br.6. 23,41 m2
7.Terasa za ugostiteljsku djelatnost26,79 m2

Cijena i minimalna dužina zakupa odredit će se naknadno po iskazivanju interesa, s time da Društvo zadržava pravo da bez navođenja posebnog razloga odustane od predmetnog davanja u zakup prodajnih mjesta, te ne odgovara za nikakvu štetu koja bi zbog toga mogla nastati osobama koje iskažu interes putem ovog Poziva.

Zainteresirani mogu iskazati svoj interes zaključno do 18. studenog 2022. godine na Obrascu u privitku ovog Poziva.

Popunjeni obrazac podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PRIJAVA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI U METKOVIĆU – NE OTVARATI“

preporučenom pošiljkom na adresu: Čistoća Metković d.o.o., Mostarska 10, 20350 Metković, ili

osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi.

Pisane prijave mogu se podnijeti i putem e-maila: info@metkovic-komunalno.hr

Važećim e-mail prijavama smatrat će se samo one prijave za koje je Društvo potvrdilo primitak na e-mail s kojeg je stigla prijava.

Ovdje možete preuzeti prateću dokumentaciju vezanu za ovaj poziv:

DIREKTOR:

Tomislav Jakić

Nastavlja se podjela posuda za odvojeno skupljanje otpada

Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike kako Čistoća Metković d.o.o. nastavlja sa podjelom posuda za odvojeno skupljanje otpada, koje se korisnicima ustupaju besplatno.

Radi se o posudama za papir ( plave posude), za plastičnu, staklenu i metalnu ambalažu ( žute posude), te za bio otpad iz kućanstava ( smeđe posude). 

PROČITAJ VIŠE

Čistoća Metković d.o.o. nabavila novo vozilo od 16 m3

Nakon što je 30.11.2021. preuzela novo vozilo za skupljanje otpada od 7 m3, Čistoća Metković d.o.o. je danas preuzela drugo novo vozilo za skupljanje otpada, ovog puta zapremine od 16 m3. Radi se o drugom vozilu nabavljenom u sklopu projekta ” Nabava komunalnih vozila za odvojeno skupljanje vozila”, putem kojeg je Čistoća Metković d.o.o. ugovorila nabavu navedena dva nova vozila. Isti projekt je sufinanciran sredstvima iz EU fondova – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.890.437,50 kn bez PDV-a, od čega je sufinancirano 1.217.277,40 kn, a što se predstavlja de minimis potporu koja se dodjeljuje projektu. Stopa sufinanciranja projekta je 64,3913063 % ukupno prihvatljivih troškova projekta – KK.06.3.1.18.0095.

Ugovorena vrijednost ovog vozila iznosi 1.156.500,00 kn + PDV.

PROČITAJ VIŠE