Ovdje možete pregledati opće uvjete poslovanja našeg društva:

Opći uvjeti poslovanja Čistoća Metković d.o.o. od 29.03.2014

Opći uvjeti poslovanja Čistoća Metković d.o.o. do 29.03.2014.

Ovdje možete pregledati važeći cjenik naših usluga:

CJENIK KOMUNALNIH USLUGA – u primjeni od 12.10.2015

 

Ovdje možete pregledati opće uvjete isporuke usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za općinu Kula Norisnka, kao i važeći cjenik za navedenu općinu:

ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O. – OPĆI UVJETI ISPORUKE – Općina Kula Norinska

 

NAČIN PODNOŠENJA REKLAMACIJA I PRIGOVORA  NA RAČUNE

Poštovani korisnici

Niže dajemo detaljan opis procedure podnošenja reklamacija.

Radi zaštite korisnika i omogućavanja bolje kvalitete usluga, sukladno članku 25.  Zakona o zaštiti potrošača, Isporučitelj je osnovao Povjerenstvo za reklamacije potrošača.

Povjerenstvo mora pisano odgovoriti korisnicima na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Korisnik može u skladu sa čl.10 Zakona o zaštiti potrošača podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama društva, a za koje će se bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak.

Korisnik može podnijeti pisani prigovor putem pošte – Mostarska 10, 20350 Metković, telefaksa – 020/685-138 ili elektroničke pošte – info@metkovic-komunalno.hr.

Na pisani prigovor će biti odgovoreno u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Niže možete skinuti i obrazac za reklamacije/prigovor.

obrazac za reklamacije

Čistoća Metković d.o.o.