Ovdje možete pronaći podatke o povijesti, organizaciji, djelatnostima, zakonskim okvirima te rezultatima poslovanja našeg društva.

Povijest društva

Čistoća Metković d.o.o za obavljanje komunalnih djelatnosti pravni je slijednik KOMUNALNE USTANOVE METKOVIĆ osnovane 10. listopada 1956. g. kao „ustanova sa samostalnim financiranjem te je u ranijoj povijesti imala svojstva pravne osobe“ za poslove:

 –          Održavanja gradske čistoće

–          Održavanje zelenih površina u gradu

–          Održavanja gradskog groblja

–          Upravljanja gradskom klaonicom i tržnicom.

 U povijesti rada društvo je doživjelo nekoliko statusnih promjena, sukladno potrebama osnivača ( općine pa zatim grada Metkovića) ili zakonskim propisima.

Tako je KOMUNALNOJ USTANOVI METKOVIĆ 1962. godine priključeno poduzeće „VODOVOD METKOVIĆ-u izgradnji čime je djelatnost proširena za poslove vodoopskrbe i odvodnje. Nakon toga ustanova postaje JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE METKOVIĆ koje 1995. g. Zakonom o trgovačkim društvima postaje

METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Temeljem Zakona o vodama i uputama Vlade Republike Hrvatske  krajem 2011. godine dolazi do statusne promijene METKOVIĆ d.o.o.-a, odnosno do podijele Metković d.o.o.-a, s osnivanjem društva Čistoća Metković d.o.o..

Dotadašnji Metković d.o.o. za komunalne djelatnosti mijenja naziv u Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, te se registrira samo za djelatnost vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti registrirana je za poslove:
Održavanje čistoće

Odlaganje komunalnog otpada

Održavanje javnih površina

Tržnica na malo

Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje groblja i krematorija i prijevoz putnika

Upravljanje grobljem

Djelatnost druge obrade otpada

Djelatnost oporabe otpada

Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom

Djelatnost prijevoza otpada

Djelatnost sakupljanja otpada

Djelatnost trgovanja otpadom

Djelatnost zbrinjavanja otpada

Gospodarenje otpadom

Djelatnost ispitivanja i analize otpada

Proizvodnja sadnog materijala

Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala

Stavljanje na tržište sadnog materijala

Uvoz sadnog materijala

Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu

Prijevoz za vlastite potrebe

Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Održavanja i popravak motornih vozila

Kupnja i prodaja robe

Pružanje usluga u trgovini

Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozmenom tržištu

Zastupanje inozemnih tvrtki

Poslovanje nekretninama

Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu kućanstvo

Iznajmljivanje automobila i motocikala

Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

Proizvodnja komposta

Proizvodnja gnjojiva i dušićnih spojeva

Proizvodnja peleta

 

TIJELA DRUŠTVA:

Skupština

Dalibor Milan – Predsjednik skupštine

Nadzorni odbor

Marinko Obšivač – predsjednik nadzornog odbora
Mihovil Družijanić – zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Ivica Popović- član nadzornog odbora
Jakov Jelčić – član nadzornog odbora
Branko Arnaut – član nadzornog odbora / predstavnik radnika

Uprava

Željko Mordžin dipl.oec. – Direktor – zeljko@metkovic-komunalno.hr

Službe društva:

Nikola Veraja – Tehnički direktor – 020-685-138 nikola@metkovic-komunalno.hr

RJ čistoća

voditelj Branko Arnaut – 020-686-784 cistoca@metkovic-komunalno.hr

Odlagalište Dubravica

voditelj Oliver Primorac – 020-686-784 oliver@metkovic-komuanlo.hr

RJ financije i računovodstvo 

voditeljica Zdravka Žderić -020-686-781 zdravka@metkovic-komunalno.hr

Opći pravni i kadrovski poslovi

voditelj Tomislav Jakić mag.iur.  – tomislav@metkovic-komunalno.hr

 

Čistoća Metković d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Mostarska 10
20350 Metković

OIB: 53973515423

IBAN:HR3824070001100053768 – OTP banka d.d.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI ČISTOĆE METKOVIĆ D.O.O.