Financijski planovi i izvješća o poslovanju društva

 

Plan poslovanja za 2019 godinu

Plan poslovanja za 2018 godinu

Plan poslovanja za 2017 godinu

GFI-POD 2017 JAVNA OBJAVA – financijsko izvješće za 2017 godinu

Plan poslovanja 2016 Čistoća Metković d.o.o sa planom prihoda i rashoda te planom nabave za 2016.godinu

Revizorsko izvješće za 2016.godinu – Revizorsko_izvjesce_2016_

Odluka o raspodijeli dobiti za 2016. godinu – Odluka_o_raspodjeli_dobiti_ili_pokricu_gubitaka_2016_

RGFI-javna objava – Račun dobiti i gubitka za poduzetnike 01.01.2014-31.12.2014

RGFI-javna objava -Bilanca za poduzetnike na 31.12.2014