PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Na osnovu Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) donosimo obrasce za ostavarivanje prava na pristup informacijama.

Zakon o pravu na pristup informacijama

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

 

Ovdje možete preuzeti izvješća o pravu na pristup informacijama:

Izvješće o pravu na pristup informacijama 2015

Izvješće o pravu na pristup informacijama 2016

Izvješće o pravu na pristup informacijama 2017

Izvješće o pravu na pristup informacijama 2018