Kako smo ranije i najavili Čisatoća Metković d.o.o. namjerava čipirati sve zelene posude na području grada Metkovića. Do sada smo izvršili označavanje posuda u ulicama Put Narone, Opuzenska, Z. i Frankopana, Mobine i P Zoranića, a sljedeće na redu je postupak čipiranja u ulicama: Zagrebačka, A. K. Mioošića te Splitska ulica.

PROČITAJ VIŠE

Poštovani

Dana 01.11.2017. na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017), a temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Grad Metković će donijet Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a temeljem iste će se izvršiti i promijene u sustavu prikupljanja i odvoza otpada. Najveće promijene se očekuju upravo kod višestambenih jedinica.

 

Svaka zgrada morati će imati primarne spremnike za miješani komunalni otpad, spremnik za bio otpad, te spremnik za papir, a ovisno o potrebama razmišljati će se i o ostalim kategorijama otpada koje se mogu razvrstati na lokaciji.

 

Korisnici u višestambenim jedinicama će također biti dužni dostaviti, nama kao davatelju usluge, Izjavu o načinu korištenja javne usluge, a istome ćemo Vas, kao i o drugim detaljima, upoznati nakon donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge.

PROČITAJ VIŠE

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane kako je povjerenstvo donijelo odluku o davanju u zakup božićnih kućica temeljem javnog poziva za zakup.

Odluku možete preuzeti ovdje – obavijest o rezultatima javnog poziva.

Rok za potpis ugovora je do 28.11.2017. do 13:00 sati.

U slučaju odustajanja nekog od ponuditelja, zakup će biti ponuđen idućem ponuditelju koji je bio lošije rangiran.

Sa poštovanjem

 

Direktor

Željko Mordžin

Poštovani

Kao i prethodne godine, u našem gradu se  ponovno organizira manifestacija Božić u Neretvi. Prilikom ove manifestacije će se, na prostoru Trga dr. Franje Tuđmana, postaviti božićne kučice.

PROČITAJ VIŠE