Čistoća Metković d.o.o. je raspisala poziv na dostavu ponuda za nabavu kompostera, a što je nastavak naših aktivnosti u pogledu smanjivanja biorazgradive komponente u odloženim količinama otpada.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekta na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 49.200,00 kuna ( bez PDV-a ).

Rok za dostavu ponuda je 06.08.2015. do 10:00 sati, na adresu

 

Čistoća Metković d.o.o., Mostarska 10, 20350 Metković.

 

Ovdje možete preuzeti i natječajnu dokumentaciju.

Vaša

Čistoća Metković d.o.o.

Poziv na dostavu ponuda – komposteri

Natječajna dokumentacija – komposteri EBV 06-2015