Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekta kako se poništava Natječaj za zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici u Metkoviću objavljen dana 18.01.2023. godine. Isti je potrebno poništiti radi potrebe za dodatnim usklađenjem sa Odlukom grada Metkovića o zakupu i prodaji poslovnog prostora od 28.05.2015., Neretvanski glasnik 4/2015.

Novi natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora će se objaviti u najkasnije u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke.

Vaša

Čistoća Metković d.o.o.

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNCI U METKOVIĆU

Čistoća Metković d.o.o. raspisala je natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici.

Natječaj je otvoren od objave do 26.01.2023. u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godina od dana sklapanja ugovora.

PROČITAJ VIŠE

Ovim putem obavještavamo zainteresirane strane kako je povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda pristiglih po ponovljenom pozivu za davanje u zakup božićnih kućica 2022. godine za lokaciju Klizalište utvrdilo sljedeće.

Po objavljenom pozivu su pristigle dvije ponude za lokaciju kućice na klizalištu.

Konačni rezultati:

Lokacija: klizalište

PonuditeljUkupan broj bodovaKonačno rangiranje
EVA Maria d.o.o., Kneza Trpimira 78, Metković 100,00   1
J&L Obrt za ugostiteljstvo  vl Ivan Kozina Sportska bb, 2350 Metković98,782

Potpis ugovora o zakupu kućica će se organizirati 30.11.2022.

Vaša Čistoća Metković d.o.o.

Čistoća Metković d.o.o. ovim putem objavljuje ponovljeni javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za manifestaciju Božić u Neretvi 2022. godine.

Ponovljeni poziv odnosi se na lokacij :

  • Lokacija NK Neretva pored igrališta sa umjetnom travom i klizališta  – od 06. prosinca 2022. do  31. prosinca 2022. godine

Na navedenoj lokaciji biti će raspoređena 1 kućica.

Pozivamo sve poslovne subjekte, zainteresirane za zakup iste, na davanje ponude za zakup kućice, a prema pozivu koji možete preuzeti ovdje.

Rok za prijavu ponuda je do 29. studenog 2022. godine do 10:00 sati.

Vaša Čistoća Metković d.o.o.