Dana 28. listopada 2020. godine, na prijedlog uprave društva Čistoća Metković d.o.o., Gradsko vijeće Grada Metkovića dalo je prethodnu suglasnost na dva nova akta iz našega poslovanja.

Radi se o Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa na gradskim grobljima u Gradu Metkoviću, te o Općim uvjetima isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Metkoviću.

Navedene dokumente možete preuzeti niže:

Dana 21. srpnja 2018.g. stupio je na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (Nar. Nov., br. 62/18) čija je tendencija poduzimati mjere radi zaštite socijalno ugroženih kategorija svih građana.

Čistoća Metković d.o.o.  kao vjerovnik II grupe nije obveznik primjene ovoga Zakona odnosno otpisa dugova, međutim provedbom jednokratne mjere pomoći radi rješavanja problema blokiranih računa fizičkih osoba – građana, jednokratnim otpisom duga svrstavamo se u tvrtke osjetljive prema svojim korisnicima.

Stoga je donesena Odluka tvrtke da se dospjeli dug dužnika (glavnica, trošak te pripadajuće kamate) za koje se na dan 31. prosinca 2017.g. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu Zakona još uvijek provodi jednokratno otpiše dug sukladno uvjetima iz Odluke, a prema pisanom zahtjevu dužnika.

 

Odluku možete preuzeti OVDJEa zahtjev za otpis duga OVDJE .

Zahtjev za otpis duga je potrebno dostaviti na našu adresu u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke.

 

Vaša Čistoća Metković d.o.o.

 

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama – 09-2018

Zahtjev za otpis duga – Čistoća Mektović d.o.o

Čistoća Metković d.o.o. nastavlja sa podijelom posuda u novim ulicama. Polako se približavamo kraju projekta zaduženja posude u svakom domaćinstvu. Paralelno sa tim postavljamo kontejnere za odvojeno skupljanje otpada, odnosno zelene otoke, na kojima naši sugrađani mogu razvrstati svoj otpad prema kategorijama otpada.

PROČITAJ VIŠE

Čistoća Metković d.o.o. je novi koncesionar za prikupljanje miješanog komunalnog otpada na području općine Kula Norinska. Dana 17.02.2014. potpisan je Ugovor o koncesiji, na razdoblje od 4 godine, a sa prikupljanjem se započelo  01.03.2014.

Ugovor o koncesiji navedene usluge potpisali su načelnik općine Kula Norinska gosp. Nikola Krstičević i direktor novog koncesionara Tomislav Jakić.

Cjenik i opće uvjete pružanja usluge na području općine Kula Norinska možete pogledati niže.

ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O. – OPĆI UVJETI ISPORUKE – Općina Kula Norinska

Pozivamo sve naše korisnike koji još uvijek nisu ispunili i vratili informativne obrasce koje ste dobili sa prošlim računima, da iste ispune i vrate.

Navedeno je važno zbog činjenice da isti služe za nadopunu baze podataka korisnika ( OIB, adresa, točno ime i prezime korisnika, broj članova…).

U slučaju da ste iste izgubili ovdje možete preuzeti navedene obrasce.

Domaćinstva letak

Stanari letak

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma do 23/12/2013

ČISTOĆA Metković d.o.o. – registar sklopljenih ugovora javne nabave