Ovim putem Čistoća Metković d.o.o. objavljuje kako je raspisala natječaj za popunjavanje radnih mjesta i to za sljedeća radna mjesta:

Radno mjesto: : Čistač/ica ulica – 1 izvršiteljica/izvršitelj na određeno vrijeme

Posao uključuje: Pometanje i sakupljanja otpada sa gradskih javnih površina i zelenih površina
koji se prikuplja u kolica, a zatim otpad prazni u kontejner za te namjene postavljen po gradskim površinama

Radno mjesto: Komunalni radnik/ica na odlagalištu otpada i reciklaži – 3 izvršiteljica/izvršitelj na određeno vrijeme

Posao uključuje : rad na poslovima veznim za razvrstavanje otpada u objektima za gospodarenje
otpadom  (na lokaciji odlagališta otpada Dubravica, te na lokaciji kompostane Metković), vođenje brige o urednosti predmetnih objekata, kontrola pristupa navedenim objektima, vođenje evidencije o količinama i vrstama otpada, evidenciji dolaska svih vozila na predmetne lokacije, razvrstavanje otpada koji po kategorijama otpada, rad na strojevima za razvrstavanje, po potrebi rad na skupljanju reciklabilnog otpada putem vozila za skupljanje otpada.


Ovim putem obavještavamo zainteresirane strane kako je povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda pristiglih po pozivu za davanje u zakup božićnih kućica na manifestaciji Advent Metković utvrdilo sljedeće.

Po objavljenom pozivu su pristigle četiri ponude, a konačni rezultati su sljedeći:

PonuditeljUkupan broj bodovaKonačno rangiranje
 
MC obrt za ugostiteljstvo vl. Ivica Bačić, Trg Franje Tuđmana bb, Metković, OIB:40212481691195,001
Brewville d.o.o., Mostarska 14d 20350 Metković, OIB: 5873101413193,002
Delta villas & vision vl Mihael Talajić, Nikole Tesle 40, Metković90,00   3
J&L Obrt za ugostiteljstvo  vl Ivan Kozina Sportska bb, 20350 Metković, OIB:0781137991790,00   4

Vaša Čistoća Metković d.o.o.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica

– ADVENT METKOVIĆ –

Čistoća Metković d.o.o. ovim putem objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za manifestaciju Advent Metković za 2023. godinu.

Ove godine će kućice biti na sljedećoj lokaciji :

  • Lokacija Gradski park  – od 08. prosinca 2023. do  31. prosinca 2023. godine

Ukupno će se u zakup dati 6 kućica, a iste će, uz suglasnost grada Metkovića, u zakup davati isključivo društvo Čistoća Metković d.o.o.

PROČITAJ VIŠE

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNCI U METKOVIĆU

-III PONOVLJENI NATJEČAJ-

Čistoća Metković d.o.o. raspisala je III. PONOVLJENI natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici.

Natječaj je otvoren od objave do 14.08.2023. u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godina od dana sklapanja ugovora.

PROČITAJ VIŠE

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNCI U METKOVIĆU

– II PONOVLJENI NATJEČAJ-

Čistoća Metković d.o.o. raspisala je II. PONOVLJENI natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici.

Natječaj je otvoren od objave do 15.05.2023. u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godina od dana sklapanja ugovora.

PREDMET ZAKUPA

Na natječaj se daju poslovni prostori u čvrstom objektu Gradske tržnice Metković na kč 6691/4 (n.i) KO Metković, odnosno 7929/4 (s.i.) KO Metković, na adresi Ivana Gundulića 18A, Metković

Površine, namjene i početna cijena zakupa poslovnih prostora određene su sljedećom tablicom:

Pos. prostor brojPovršina   m²Namjena prostoraPočetni mjesečni iznos bez PDV-a u € / m2
PP 1.14,11 m2Prodaja prehrambenih proizvoda, Prodaja mješovite robe, Pečenjarnica, Buregdžinica, Slastičarnica i slično, Prodaja pekarskih proizvoda, Cvjećarnica, Prodaja poljoprivrednih proizvoda, Prodaja pčelarskih proizvoda, Apoteka,6,00 €  / m2
PP 4.12,55 m2Prodaja prehrambenih proizvoda, Prodaja mješovite robe, Pečenjarnica, Buregdžinica, Slastičarnica i slično, Prodaja pekarskih proizvoda, Cvjećarnica, Prodaja poljoprivrednih proizvoda, Prodaja pčelarskih proizvoda, Skladište Ostalo nespomenuto6,00 €  / m2
PP 5.23,41 m2Prodaja mješovite  robe, Prodaja prehrambenih proizvoda, Ugostiteljska djelatnost, Prodaja pekarskih proizvoda, Cvjećarnica, Apoteka,6,00 €  / m2
PP 6.23,41 m2Prodaja mješovite  robe, Prodaja prehrambenih proizvoda, Ugostiteljska djelatnost, Prodaja pekarskih proizvoda, Cvjećarnica, Apoteka6,00 €  / m2

Pitanja vezano uz stanje lokala i razgledanje lokala, te druga pitanja vezano uz predmet natječaja, se mogu uputi voditelju RJ Groblje i mala tržnica gosp. Željku Mordžinu na 098-244-512

Javnom otvaranju prisustvuju članovi povjerenstva, a mogu mu prisustvovati i ovlašteni predstavnici ponuditelja, uz identifikaciju osobnom iskaznicom

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Direktor

Tomislav Jakić

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNCI U METKOVIĆU

Čistoća Metković d.o.o. raspisala je PONOVLJENI natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici.

Natječaj je otvoren od objave do 03.04.2023. u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godina od dana sklapanja ugovora.

PREDMET ZAKUPA

Na natječaj se daju poslovni prostori u čvrstom objektu Gradske tržnice Metković na kč 6691/4 (n.i) KO Metković, odnosno 7929/4 (s.i.) KO Metković, na adresi Ivana Gundulića 18A, Metković.

PROČITAJ VIŠE

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekta kako se poništava Natječaj za zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici u Metkoviću objavljen dana 18.01.2023. godine. Isti je potrebno poništiti radi potrebe za dodatnim usklađenjem sa Odlukom grada Metkovića o zakupu i prodaji poslovnog prostora od 28.05.2015., Neretvanski glasnik 4/2015.

Novi natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora će se objaviti u najkasnije u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke.

Vaša

Čistoća Metković d.o.o.

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNCI U METKOVIĆU

Čistoća Metković d.o.o. raspisala je natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici.

Natječaj je otvoren od objave do 26.01.2023. u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godina od dana sklapanja ugovora.

PROČITAJ VIŠE

Ovim putem obavještavamo zainteresirane strane kako je povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda pristiglih po ponovljenom pozivu za davanje u zakup božićnih kućica 2022. godine za lokaciju Klizalište utvrdilo sljedeće.

Po objavljenom pozivu su pristigle dvije ponude za lokaciju kućice na klizalištu.

Konačni rezultati:

Lokacija: klizalište

PonuditeljUkupan broj bodovaKonačno rangiranje
EVA Maria d.o.o., Kneza Trpimira 78, Metković 100,00   1
J&L Obrt za ugostiteljstvo  vl Ivan Kozina Sportska bb, 2350 Metković98,782

Potpis ugovora o zakupu kućica će se organizirati 30.11.2022.

Vaša Čistoća Metković d.o.o.

Čistoća Metković d.o.o. ovim putem objavljuje ponovljeni javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za manifestaciju Božić u Neretvi 2022. godine.

Ponovljeni poziv odnosi se na lokacij :

  • Lokacija NK Neretva pored igrališta sa umjetnom travom i klizališta  – od 06. prosinca 2022. do  31. prosinca 2022. godine

Na navedenoj lokaciji biti će raspoređena 1 kućica.

Pozivamo sve poslovne subjekte, zainteresirane za zakup iste, na davanje ponude za zakup kućice, a prema pozivu koji možete preuzeti ovdje.

Rok za prijavu ponuda je do 29. studenog 2022. godine do 10:00 sati.

Vaša Čistoća Metković d.o.o.