Krupni/glomazni otpad od kućanstava može se besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u sklopu   odlagališta otpada „Dubravica“  radnim danom od 07,00 do 14 ,00 sati , i subotom od 07,00 do 12 ,00 sati.