Zakonski propisi kojima se uređuje poslovanje društva:

– Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15

– Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18110/1832/20

https://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

– Zakon o gospodarenju otpadom NN 81/21

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html

– Zakon o grobljima NN 198/98, 50/12, 89/17

 

Podzakonski propisi:

– Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_50_1138.html

– Pravilnik o gospodarenju otpadom – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_106_1552.html

– Pravilnik o grobljima – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_08_99_1642.htm

Zaštita potrošača:

Zakon o zaštiti potrošača: POGLEDAJTE OVDJE

Odluka o imenovanju i povjerenstva – PREUZMITE OVDJE

Pravilnik o radu povjerenstva za reklamacije 06-2022 – PREUZMITE OVDJE