Temeljem Odluke uprave društva od 06.07.2017., ovim putem obavještavamo sve zainteresirane kako je  Čistoća Metković d.o.o. stavila mobilne drvene kučice na raspolaganje za zakup.

Iste mogu biti zakupljene tokom cijele godine, a po cijeni od 30 kn/danu bez PDV-a.

Trošak prijenosa i postavljanja kučica snosi sam Zakupac.

Zakupac je odgovoran za naknadu štete koja se može dogoditi za vrijeme zakupa.

Zahtjev za zakup se može dostaviti na adresu Čistoća Metković d.o.o., Mostarska 10, 20350 Metković ili na e-mail info@metkovic-komunalno.hr.

Za sve upite se možete obratiti na 020-685-138 ili na info@metkovic-komunalno.hr.

 

Sa poštovanjem,

 

Direktor

Željko Mordžin dipl.oec.