NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNCI U METKOVIĆU

– II PONOVLJENI NATJEČAJ-

Čistoća Metković d.o.o. raspisala je II. PONOVLJENI natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici.

Natječaj je otvoren od objave do 15.05.2023. u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godina od dana sklapanja ugovora.

PREDMET ZAKUPA

Na natječaj se daju poslovni prostori u čvrstom objektu Gradske tržnice Metković na kč 6691/4 (n.i) KO Metković, odnosno 7929/4 (s.i.) KO Metković, na adresi Ivana Gundulića 18A, Metković

Površine, namjene i početna cijena zakupa poslovnih prostora određene su sljedećom tablicom:

Pos. prostor brojPovršina   m²Namjena prostoraPočetni mjesečni iznos bez PDV-a u € / m2
PP 1.14,11 m2Prodaja prehrambenih proizvoda, Prodaja mješovite robe, Pečenjarnica, Buregdžinica, Slastičarnica i slično, Prodaja pekarskih proizvoda, Cvjećarnica, Prodaja poljoprivrednih proizvoda, Prodaja pčelarskih proizvoda, Apoteka,6,00 €  / m2
PP 4.12,55 m2Prodaja prehrambenih proizvoda, Prodaja mješovite robe, Pečenjarnica, Buregdžinica, Slastičarnica i slično, Prodaja pekarskih proizvoda, Cvjećarnica, Prodaja poljoprivrednih proizvoda, Prodaja pčelarskih proizvoda, Skladište Ostalo nespomenuto6,00 €  / m2
PP 5.23,41 m2Prodaja mješovite  robe, Prodaja prehrambenih proizvoda, Ugostiteljska djelatnost, Prodaja pekarskih proizvoda, Cvjećarnica, Apoteka,6,00 €  / m2
PP 6.23,41 m2Prodaja mješovite  robe, Prodaja prehrambenih proizvoda, Ugostiteljska djelatnost, Prodaja pekarskih proizvoda, Cvjećarnica, Apoteka6,00 €  / m2

Pitanja vezano uz stanje lokala i razgledanje lokala, te druga pitanja vezano uz predmet natječaja, se mogu uputi voditelju RJ Groblje i mala tržnica gosp. Željku Mordžinu na 098-244-512

Javnom otvaranju prisustvuju članovi povjerenstva, a mogu mu prisustvovati i ovlašteni predstavnici ponuditelja, uz identifikaciju osobnom iskaznicom

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Direktor

Tomislav Jakić

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNCI U METKOVIĆU

Čistoća Metković d.o.o. raspisala je PONOVLJENI natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici.

Natječaj je otvoren od objave do 03.04.2023. u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godina od dana sklapanja ugovora.

PREDMET ZAKUPA

Na natječaj se daju poslovni prostori u čvrstom objektu Gradske tržnice Metković na kč 6691/4 (n.i) KO Metković, odnosno 7929/4 (s.i.) KO Metković, na adresi Ivana Gundulića 18A, Metković.

PROČITAJ VIŠE

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekta kako se poništava Natječaj za zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici u Metkoviću objavljen dana 18.01.2023. godine. Isti je potrebno poništiti radi potrebe za dodatnim usklađenjem sa Odlukom grada Metkovića o zakupu i prodaji poslovnog prostora od 28.05.2015., Neretvanski glasnik 4/2015.

Novi natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora će se objaviti u najkasnije u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke.

Vaša

Čistoća Metković d.o.o.

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNCI U METKOVIĆU

Čistoća Metković d.o.o. raspisala je natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na gradskoj tržnici.

Natječaj je otvoren od objave do 26.01.2023. u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godina od dana sklapanja ugovora.

PROČITAJ VIŠE