Čistoća Metković d.o.o. sa današnjim danom započinje dijeljenje posuda za odvojeno skupljanje posebnih kategorija otpada već na kućnom pragu, te sa ovim pišemo novu stranicu u povijesti gospodarenja otpadom u našem gradu.

Kao početna ulica odabrana je ulica Put Narone. Ovog puta se dijele posude za skupljanje papira i kartona, koje su plave boje, te posude za skupljanje plastike, stakla, metalne ambalaže i tetrapaka, koje su žute boje. Nabavljeno je 700 posuda za svaku kategoriju otpada, te će se iste dijeliti u idućim danima. Navedene posude će se prvo podijeliti u sljedećim ulicama:

– Put Narone

– Z. i Frankopana

– S. Radića

– Splitska ulica.

 

komplet posuda posude na terenu

 

Za sada još nismo odredili početni datum skupljanja odvojeno prikupljenog otpada, a isti će biti određen nakon što završimo sa podjelom u navedenim ulicama, odnosno kroz iduća dva tjedna. Do tada oni korisnici koji su dobili navedene posude mogu slobodno koristiti posude, na način da odvojeno prikupljeni otpad odlože na najbližem zelenom otoku. Ovim postupkom nastavljamo sa razvojem sustava održivog gospodarenja otpadom. Nakon što smo prvi započeli sa odvajanjem otpada u stanovima, ovim postajemo i prvi koji su na jugu Dalmacije krenuli sa uspostavom sustava odvajanja otpada već na kućnom pragu. Na ovaj način polako, ali sigurno, koračamo prema uspostavi „Zero Waste“ sustava u našem gradu.

Vaša Čistoća Metković d.o.o.

 

Odvoji i ti za ljepši Metković!