Poštovani korisnici

 

Ovim putem vas obavještavamo kako smo krenuli sa postupkom čipiranja posuda na području Grada Metkovića. U prvoj fazi, koja će nam poslužiti kao pilot projekt, čipirati će se posude u ulicama Mobine i Petra Zoranića, a nakon toga ćemo obraditi ulicu Put Narone, Opuzensku, te Z. i Frankopana. Podatke koje prikupimo će se koristiti za analizu navika i potreba naših korisnika u tim ulicama. Svi korisnici su dužni našim djelatnicima koji obavljaju ovaj proces omogućiti pristup posudama te postavljanje čipa na posudu. Sam proces čipiranja traje svega par sekundi.

Ujedno vas obavještavamo kako smo u procesu podijele posuda za miješani komunalni otpad na području Pruda. Sve gore navedeno radimo kako bi postigli usklađenost sa novom Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01. studenog 2017. godine. O daljnjim postupcima prilagodbe novoj Uredbi i našim aktivnostima ćemo vas obavijestiti na vrijeme.     Sa poštovanjem.

Direktor

Željko Mordžin