Ovim putem obavještavamo naše korisnike u ulicama Put Narone , Opuzenska, Zrinjskih i Frankopana, Splitska i Stjepana Radića kako će djelatnici Čistoće Metković d.o.o. od ove srijede početi sa preuzimanjem odvojeno skupljenog otpada.

Prvo ćemo dana 23.03.2016. (Srijeda) prazniti posude za papir (plave) , a dana 30.03.2016. (Srijeda) prazniti će se posude za plastiku , staklo , metal i terapak ambalažu (žute) .

Raspored pražnjenja će do daljnjeg biti sljedeći:

– posuda za papir (plave posude) će se prazniti svake predzadnje srijede u mjesecu
– posuda za plastiku , staklo , metal i tetrapak ambalažu (žute posude ) će se prazniti svake zadnje srijede u mjesecu.

Posude je potrebno iznijeti na istu lokaciju kao i posude za miješani komunalni otpad.

 

Direktor:
Tomislav Jakić dipl.iur.