Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako je Čistoća Metković d.o.o. raspisala poziv na nadmetanje za nabavu komunalne opreme – kanti, kontejnera, poklopca i koševa za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Metkovića – EMV 03/2015.

Nabava navedene opreme će nam omogućiti nastavak razvoja sustava gospodarenja otpadom, koji smo započeli prošle godine. Ovog puta ćemo, pored ostale komunalne opreme, nabaviti i 700 posuda za papir te 300 posuda za plastiku koje ćemo podijeliti našim korisnicima. Ujedno ćemo nabaviti i 100 kompleta mini posuda od 40 L za razvrstavanje u stanovima. Komplet će se sastojati od posude za jedne papir, jedne za plastiku i staklo, te jedne posude za ostali miješani komunalni otpad.

  • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE : E-mv 03/2015
  • PROCIJENJENA VRIJEDNOST  : 399.879,00 kuna bez PDV-a

 

Rok za dostavu ponuda je 22.09.2015. do 10:00, na adresu Čistoća Metković d.o.o., Mostarska 10, 20350 Metković.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu ovdje preuzeti poziv na dostavu ponuda, te natječajnu dokumentaciju.

Poziv na nadmetanje 28.08.2015.

Natječajna dokumentacija -Emv 03-2015 – bez troškovnika

Troškovnik -Emv 03-2015