Usliejd isteka ugovora sa prethodnim korisnikom ribarnice, Čistoća Metković d.o.o. objavljuje ponovljeni poziv z aiskaz interesa.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe,  sa registriranom djelatnosti stavljanja u promet proizvoda ribarstva i akvakulture ( ribe, rakovi, mekušci, školjke) te sa registriranom djelatnosti stavljanja u promet prerada istih, kao i osobe koje su registrirani kao ribari , da kao nositelji aktivnosti dostave svoje zahtjeve za korištenje poslovne površine u objektu, modularne montažne ribarnice, na lokaciji podvožnjak,u Metkoviću, početak ulice Zrinskih i Frankopana.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za korištenje poslovne površine u objektu, modularne montažne ribarnice.

Uvjeti raspolaganja površinom ribarnice biti će objavljeni na službenim stranicama Čistoće Metković d.o.o. www.cistoca-metkovic.hr .

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Čistoća Metković d.o.o., obvezno uz naznaku: „JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovne površine u objektu, modularna montažna ribarnica“  – NE OTVARATI, na adresu:

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. iz Metkovića,

Mostarska 10,

20 350 Metković.

Rok za podnošenje zahtjeva je 17. rujna 2021. godine do 10:00 sati.

Obrazac JAVNOG POZIVA možete preuzeti ovdje.

Korištenje samog objekta ribarnice se uređuje Pravilnik o korištenju ribarnice Čistoća Metkovć d o o iz Metkovića koji možete preuzeti ovdje.

Direktor

Tomislav Jakić mag.iur.