Pozivamo sve naše korisnike koji još uvijek nisu ispunili i vratili informativne obrasce koje ste dobili sa prošlim računima, da iste ispune i vrate.

Navedeno je važno zbog činjenice da isti služe za nadopunu baze podataka korisnika ( OIB, adresa, točno ime i prezime korisnika, broj članova…).

U slučaju da ste iste izgubili ovdje možete preuzeti navedene obrasce.

Domaćinstva letak

Stanari letak