Izgradnjom kompostane u Gradu Metkoviću osigurat će se infrastruktura potrebna za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, i time doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Gradova Metković i Opuzen, te općina Zažablje i Kula Norinska. Izgradnja kompostane jedan je od preduvjeta za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te će se provedbom ovog projekta izravno pridonijeti povećanju stope recikliranja
odvojeno prikupljenog otpada, i dugoročno pozitivno utjecati na zaštitu okoliša kroz smanjenje količine otpada koja će se odložiti na odlagališta, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Podaci o projektu

Kod projekta: KK.06.3.1.15.0015

Naziv poziva: Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Početak provedbe: 27.03.2020.

Kraj provedbe: 27.07.2023.

Podaci o korisniku

Prijavitelj: ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Jedinstveni broj prijavitelja: 53973515423

Adresa: Mostarska 10, Metković

Informacije o troškovima

Ukupna vrijednost projekta: 24.425.048,92 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi 24.262.007,64 kn

Ukupna bespovratna sredstva 12.131.003,82 kn

Ukupni neprihvatljivi troškovi: 163.041,28 kn

Aktivnosti projekta:

  • Pripremne aktivnosti
  • Izvođenje radova i opremanje
  • Nadzor
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost