Ovdje možete preuzeti tablicu za predstavnike stanara i upravitelje zgrada za prijavu broja članova i određivanje udjela u zajedničkom spremniku, ako i kratke upute o budućim obvezama korisnika u višestambenim jedinicama:

Tablica za predstavnike stanara – prijava članova i udio u spremniku

Uputa predstavnicima stanara o novostima u gospodarenju otpadom 12-2017

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za skupljanje glomaznog otpada. Isti je potrebno ispuniti te donijeti u prostorije društva ili poslati putem elektronske pošte na cistoca@metkovic-komunalno.hr.

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada

Ovdje možete preuzeti raspored odvoza koji je na snazi od 13.04.2015.godine:

Raspored odvoza od 13.04.2015

Ovdje možete preuzeti letak sa lokacijama zelenih otoka:

Lokacije zelenih otoka u travnju 2015

Ovdje možete preuzeti tablicu za predstavnike stanara i upravitelje zgrada za prijavu broja članova i određivanje udjela u zajedničkom spremniku, ako i kratke upute o budućim obvezama korisnika u višestambenim jedinicama:

Tablica za predstavnike stanara – prijava članova i udio u spremniku

Uputa predstavnicima stanara o novostima u gospodarenju otpadom 12-2017

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za skupljanje glomaznog otpada. Isti je potrebno ispuniti te donijeti u prostorije društva ili poslati putem elektronske pošte na cistoca@metkovic-komunalno.hr.

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada

Ovdje možete preuzeti raspored odvoza koji je na snazi od 13.04.2015.godine:

Raspored odvoza od 13.04.2015

Ovdje možete preuzeti letak sa lokacijama zelenih otoka:

Lokacije zelenih otoka u travnju 2015

Zakonski okviri:

  1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 84/2021   
  2. Pravilnik o odlagalištima otpada NN 4/2023
  3. PRAVILNIK O ODLAGALIŠTIMA OTPADA NN 4/2023

  4. Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 106/2022   

Odluka o  načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog  komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom u Gradu Metkoviću :

Odluka o  načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog  komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom u Gradu Metkoviću – 2018 – Preuzmi

Odluka o  načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog  komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom u Gradu Metkoviću – I izmjene – Preuzmi 

Odluka o  načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog  komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom u Gradu Metkoviću – II izmjene – Preuzmi