Svako korištenje internet stranice www.cistoca-metkovic.hr podliježe niže navedenim uvjetima. Podaci objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo za individualnu upotrebu i samo u nekomercijalne svrhe, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Izričito je zabranjeno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe dijela ili cjelovitog sadržaja ovih stranica.

Ove stranice nije dopušteno koristiti za trgovinu, prodaju te u ostale trgovačke svrhe. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno.

Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih koji krše neka od prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Pridržavamo pravo da korisničke poruke i pitanja u cijelosti ili djelomično izbrišemo.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada društvu Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, koje također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Sve fotografije, slike, podaci i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internet stranicama pridržava Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Medijskim subjektima dopuštena je upotreba materijala isključivo u uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem proizvoda ili usluga bilo koje vrste.

Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti ne odgovara za štetu ili povredu, uključujući posebnu ili posljedičnu štetu, koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove lokacije. Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti će uložiti razuman napor kako bi se na njenoj internet stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost.

Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti zadržava pravo izmjene sadržaja ove internet stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti poštuje privatnost posjetitelja ove internet stranice i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ili adresa e-pošte korisnika stranica kada se dobrovoljno dostave. Ti će se podaci koristiti za ispunjenje pojedinačnim zahtjevima za informacijama, za bolje razumijevanje potreba korisnika, a radi unaprjeđenja proizvoda i usluga društva Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, te neće biti dostupni trećim osobama.