Svim našim korisnicima ćemo dostaviti informativni letak o rasoredu odvoza, lokacijama zelenih otoka te uputama kako odvajati korisni otpad. Nakon prvog letka, kojim smo promovirali kompostiranje kao metodu smanjivanja količina odloženog otpada, ovo je naš sljedeći korak u pokušaju ostvarivanja konačnog cilja, a to je smanjenje količina odloženog otpada, te povećanje količina odvojenog otpada.

Letak možete preuzeti ovdje:

brosura_odvajanje

 

Vaša Čistoća Metković d.o.o.