Financijski planovi i izvješća o poslovanju društva

PLANOVI POSLOVANJA:

Plan poslovanja za 2023 godinu

Plan poslovanja za 2022 godinu

Plan poslovanja za 2021 godinu

Plan poslovanja za 2020 godinu

Plan poslovanja za 2019 godinu

Plan poslovanja za 2018 godinu

Plan poslovanja za 2017 godinu

Plan poslovanja 2016 Čistoća Metković d.o.o sa planom prihoda i rashoda te planom nabave za 2016.godinu

 

REVIZORSKA IZVJEŠĆA

Revizorsko izvješće za 2022. godinu – Revizorsko izvješće 2022

Revizorsko izvješće za 2021. godinu – Revizorsko izvješće 2021

Revizorsko izvješće za 2020. godinu – Revizorsko izvješće 2020

Revizorsko izvješće za 2019. godinu – Revizorsko izvješće 2019

Revizorsko izvješće za 2016.godinu – Revizorsko_izvjesce_2016_

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

GFI-POD JAVNA OBJAVA 2022financijsko izvješće za 2021 godinu

GFI-POD JAVNA OBJAVA 2021financijsko izvješće za 2021 godinu

GFI-POD JAVNA OBJAVA 2020financijsko izvješće za 2020 godinu

GFI-POD JAVNA OBJAVA 2019financijsko izvješće za 2019 godinu

GFI-POD JAVNA OBJAVA 2018financijsko izvješće za 2018 godinu

GFI-POD JAVNA OBJAVA_2017 – financijsko izvješće za 2017 godinu

Odluka o raspodijeli dobiti za 2016. godinu Odluka_o_raspodjeli_dobiti_ili_pokricu_gubitaka_2016_

RGFI-javna objava – Račun dobiti i gubitka za poduzetnike 01.01.2014-31.12.2014

RGFI-javna objava -Bilanca za poduzetnike na 31.12.2014

Izvješće o provedbi Godišnjeg programa rada i Financijskog plana za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Godišnjeg programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu