Ovim putem obavještavamo zainteresirane strane kako je povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda pristiglih po pozivu za davanje u zakup božićnih kućica 2022. godine utvrdilo sljedeće.

Po objavljenom pozivu je pristiglo pet ponuda za lokaciju kućica u gradskom parku, dok za lokaciju kućice na klizalištu nije pristigla niti jedna ponuda.

Konačni rezultati:

PonuditeljUkupan broj bodovaKonačno rangiranje
Lokacija : gradski park
J&L Obrt za ugostiteljstvo  vl Ivan Kozina Sportska bb, 2350 Metković, OIB:07811379917 100,00   1
MC obrt za ugostiteljstvo vl. Ivica Bačić, Trg Franje Tuđmana bb, OIB:40212481691 92,86   2
Brawville d.o.o., Mostarska 14d 20350 Metković, OIB: 58731014131 90,71   3
No LIMIT vl Mihovil Ćerlek, Sportska bb, Metković, OIB:85902508079 89,29   4
Beta projekt d.o.o., Neretvanskih gusara 42, Metković, OIB:73523662904 80,00   5

Lokacija: klizalište

PonuditeljUkupan broj bodovaKonačno rangiranje
Nije bilo pristiglih ponuda

Potpis ugovora o zakupu kućica će se organizirati 29.11.2022.

Poziv na davanje u zakup kućice na lokaciji klizališta će se ponoviti.

Vaša Čistoća Metković d.o.o.