Čistoća Metković d.o.o. je nabavila novo vozilo za skupljanje otpada zapremine 7 m3. To je prvo vozilo od ukupno dva vozila koje je Čistoća Metković d.o.o. ugovorila u sklopu projekta sufinanciranog sredstvima iz EU fondova – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.890.437,50 kn bez PDV-a, od čega je sufinancirano 1.217.277,40 kn, a što se odnosni de minimis potporu koja se dodjeljuje projektu. Stopa sufinanciranja projekta je 64,3913063 % ukupno prihvatljivih troškova projekta – KK.06.3.1.18.0095.

Vrijednost danas isporučenog vozila je 654.502,00 kn + PDV.

Kroz narednih 45 dana se očekuje i isporuka drugog ugovorenog vozila i to vozila od 16 m3. Ugovorena vrijednost istog iznosi 1.156.500,00 kn + PDV.

Nabavkom novih vozila Čistoća Metković d.o.o. priprema se za zaokruženje čitavog planiranog procesa gospodarenja otpadom na području Grada Metkovića, koji uključuje sortirnicu za reciklabilni otpad, te kompostanu za biootpad.

Direktor

Tomislav Jakić