Čistoća Metković d.o.o. nabavila novo vozilo od 16 m3

Nakon što je 30.11.2021. preuzela novo vozilo za skupljanje otpada od 7 m3, Čistoća Metković d.o.o. je danas preuzela drugo novo vozilo za skupljanje otpada, ovog puta zapremine od 16 m3. Radi se o drugom vozilu nabavljenom u sklopu projekta ” Nabava komunalnih vozila za odvojeno skupljanje vozila”, putem kojeg je Čistoća Metković d.o.o. ugovorila nabavu navedena dva nova vozila. Isti projekt je sufinanciran sredstvima iz EU fondova – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.890.437,50 kn bez PDV-a, od čega je sufinancirano 1.217.277,40 kn, a što se predstavlja de minimis potporu koja se dodjeljuje projektu. Stopa sufinanciranja projekta je 64,3913063 % ukupno prihvatljivih troškova projekta – KK.06.3.1.18.0095.

Ugovorena vrijednost ovog vozila iznosi 1.156.500,00 kn + PDV.

Ovime je Čistoća Metković d.o.o. zaokružila proces opremanja vozilima nužnima za podizanje kvalitete odvojenog skupljanja otpada na području Grada Metkovića. U ime isporučitelja vozilo je predao gosp. Damir Tomašević, a vozilo je preuzeo u ime Čistoće Metković d.o.o. preuzeo direktor Tomislav Jakić. Isporuci vozila je prisustvovao i gradonačelnik Grada Metkovića gosp. Dalibor Milan.

Sljedeće aktivnosti našeg društva su usmjerene na završetak izgradnje sortirnice otpada na odlagalištu Dubravica, podjelu posuda za odvojeno skupljanje otpada, te završetak postupka nabave u projektu izgradnje kompostane Metković.

Direktor

Tomislav Jakić

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image.png