Čistoća Metković d.o.o. kao upravitelj gradske tržnice u Metkoviću objavljuje ovaj poziv u svrhu ispitivanja interesa za zakup poslovnih prostora i prodajnih mjesta u novoizgrađenom objektu gradske tržnice u Metkoviću.

Poziv je upućen svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama.

U ponudi se nalaze:

  1. Prodajna mjesta – u naravi prodajni stolovi površine 2 m2, sa pripadajućim izložbenim policama i ormarom za skladištenje  – 3 komada
  2. Poslovni prostori – raspoloživo je šest poslovnih prostora i terasa koja će se koristiti u ugostiteljske svrhe, te će biti dana u zakup zajedno sa poslovnim prostorom koji bude u zakupu u ugostiteljske svrhe

Niže navodimo površine poslovnih prostora:

Red.br.Oznaka poslovnog prostora  / prodajnog pultaPovršina
1.Poslovni prostor br.1.14,08 m2
2.Poslovni prostor br.2.15,23 m2
3.Poslovni prostor br.311,62 m2
4.Poslovni prostor br.4.12,51 m2
5.Poslovni prostor br.5.23,41 m2
6.Poslovni prostor br.6. 23,41 m2
7.Terasa za ugostiteljsku djelatnost26,79 m2

Cijena i minimalna dužina zakupa odredit će se naknadno po iskazivanju interesa, s time da Društvo zadržava pravo da bez navođenja posebnog razloga odustane od predmetnog davanja u zakup prodajnih mjesta, te ne odgovara za nikakvu štetu koja bi zbog toga mogla nastati osobama koje iskažu interes putem ovog Poziva.

Zainteresirani mogu iskazati svoj interes zaključno do 18. studenog 2022. godine na Obrascu u privitku ovog Poziva.

Popunjeni obrazac podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PRIJAVA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI U METKOVIĆU – NE OTVARATI“

preporučenom pošiljkom na adresu: Čistoća Metković d.o.o., Mostarska 10, 20350 Metković, ili

osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi.

Pisane prijave mogu se podnijeti i putem e-maila: info@metkovic-komunalno.hr

Važećim e-mail prijavama smatrat će se samo one prijave za koje je Društvo potvrdilo primitak na e-mail s kojeg je stigla prijava.

Ovdje možete preuzeti prateću dokumentaciju vezanu za ovaj poziv:

DIREKTOR:

Tomislav Jakić