Objavljeno 04.06.2018.

Poštovani korisnici naših usluga

Prilikom pražnjenja plavih kanti za papir i kartonsku ambalažu uočeno je kako određeni broj građana u njih odlaže druge vrste otpada.

Ovim putem molimo građane da uredno odlažu odvojene kategorije otpada (papirna i kartonska ambalaža, plastiko ,staklo) u posude za odvojeno skupljanje otpada.

Kućanstva koja imaju zadužene plave kante za papir i kartonsku ambalažu da u njih odlažu :

-papir, novine, časopise , prospekte, papirnate vrećice, knjige, bilježnice i kartonsku ambalažu.

Ambalaža alkoholnih pića, sokova, mlijeka, jestivog ulja, octa, deterdženta, omekšivača, šampona, kozmetičkih proizvoda , kanistre , tetrapak ambalažu i PVC foliju može se odložiti u žute posude, za kućanstva koja imaju zadužene žute posude, ili u spremnike za plastiku na zelenim otocima.

U zelene kante za miješani komunalni otpad može se odložiti.

– vrećice iz usisavača
– higijenski papiri, vlažne maramice
– ostaci od pripremanja hrane
– zaprljani ili premazani, voštani papiri
– ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojna od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove)
– naljepnice
– spužve, tapete
– zdjele i drveni pribor
– pelene i higijenski ulošci

 

Zabranjeno je odlagati u zelene posude:

– glomazni, metalni i građevinski otpad
– opasni otpad (fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori)
– tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo
– žive životinje i životinjske lešine

Odlukom  o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom u Gradu Metkoviću člankom 30. određena je sankcija za korisnike koji ne odvajaju ostale vrste otpada od miješanog komunalnog otpada:

„Korisnik usluge je Davatelju usluge,  dužan  platiti iznos ugovorne kazne za slijedeće postupke:

-ako ne predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna…“

U skladu sa svim gore navedenim molimo građane za savjesno postupanje u gospodarenju otpadom, kako bi učinili dodatni korak naprijed u povećanju količina odvojeno skupljanog otpada.

 

Vaša Čistoća Metković d.o.o.