IZJAVA O POVJERLJIVOSTI ČISTOĆE METKOVIĆ D.O.O.

 

Ovom Izjavom o povjerljivosti Čistoća Metković d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

 

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

 

Službenom mrežnom stranicom www.cistoca-metkovic.hr upravlja Čistoća Metković d.o.o. za  obavljanje komunalnih djelatnosti sa sjedištem u Metkoviću na adresi Mostarska 10, registriran u Trgovačkom sudu Splitu, stalna služba u Dubrovniku pod registracijskim brojem upisa  60277399, OIB 53973515423, koji je voditelj obrade podataka.

 

Potvrdom prije podnošenja zahtjeva na našoj službenoj mrežnoj stanici smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja usluga vodoopskrbe i odvodnje, kao i drugih ugovornih obveza i usluga.

 

Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i nadzorom ulaska u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite propisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne stranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti putem obrasca Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju, a nalazi na ovoj stranici te ga u fizičkom obliku možete zatražiti u sjedištu Društva.

 

Osobni podaci korisnika usluga:
Prikupljaju se sa svrhom obavljanja usluga koje društvo pruža, obračuna i naplate istih, a pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka korisnika naših usluga je:

– Zakon o održivom goposdarenju otpadom

– Zakon o grobljima

– Opći uvjeti isporuke komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada od 29.03.2014.

– Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom u Gradu Metkoviću od 29.01.2018

 

Podaci se prikupljaju popunjavanjem bilo kojeg od predviđenih obrazaca zahtjeva za ostvarivanje usluge:

– Zahtjev za pružanje usluge

– Narudžbenica

– Radni nalog

 

Podaci se dostavljaju trećim stranama isključivo u svrhu izrade i testiranja programa za obradu i praćenje podataka i uz obavezno sklapanje sporazuma o zaštiti osobnih podataka, kojim će treća strana također jamčiti njihovu sigurnost.

 

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu szop@metkovic-komunalno.hr  ili u sjedištu Društva

 

Službenik je obvezan na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti.
Rad sa strankama moguće je ostvariti prema unaprijed dogovorenom terminu.

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Čistoća Metković d.o.o.

adresa: Mostarska 10 ,20350 Metković telefon: +385 (0)020-685-138

e-mail: szop@metkovic-komunalno.hr
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.

 

Čistoća Metković d.o.o. za za obavljanje komunalnih djelatnosti

Mostarska 10, 20350 Metković

Trgovački sudu Splitu, stalna služba u Dubrovniku

MB 060277399 / OIB 53973515423

 

TELEFON +385 (0)20 685 138

TELEFAX +385 (0)20 685 122

E-MAIL info@metkovic-komunalno.hr