Čistoća Metković d.o.o. je nabavila 300 komada kartonskih kutija za prikupljanje otpadnog papir, a koje namjeravamo podijeliti školskim i predškolskim ustanovama na području grada Metkovića. Radi se o kartonskim kutijama, sa logom našeg društva i grada Metkovića.

 

kartonske kutije za papir 2

 

Namjera našeg društva je ovim putem, u suradnji sa dječjim vrtićima, osnovnim školama, srednjom školom te gimnazijom, povećati količine odvojeno skupljenog papira, te educirati ovu skupinu naših sugrađana o dostupnosti i lakoći razdvajanja korisnog otpada na mjestu nastanka.

Direktor

Željko Mordžin