Poštovani korisnici

Stupanjem na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom Grad Metković donijet će Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Slijedom svega u tijeku 2018.g. mijenjati će se sustav prikupljanja i odvoza otpada iz domaćinstava na način da će korisnici osim zelenih (posuda za ostali komunalni otpad) zadužiti smeđu posudu (za biorazgradivi otpad) i plavu kantu (za papir) te biti dužni na taj način razvrstati svoj otpad.

Ostali reciklabilni korisni otpad korisnici će moći predati na reciklažnom dvorištu ili odložiti na najbližem Zelenom otoku u odgovarajuću posudu. Korisnici će također biti dužni dostaviti nama kao davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge o čemu ćemo Vas, kao i o drugim detaljima upoznati nakon donošenja Odluke.

Skrećemo Vam pažnju na obvezu osiguranja lokacije za smještaj zajedničkih posuda za odvojeno prikupljanje otpada u višestambenim jedinicama. Upravitelji zgrada i voditelji ulaza dužni su isto tako dostaviti davatelju usluge podatke o udjelu pojedinih stambenih jedinica u pražnjenju zajedničkih posuda temeljem broja članova pojedinog domaćinstva, kao i tekuće promjene broja stanara.
Isto će potvrditi korisnici Izjavom o načinu korištenja javne usluge, putem našeg obrasca nakon donošenja Odluke grada i uoči uvođenja novog sustava prikupljanja otpada. U svrhu pojašnjenja svih otvorenih pitanja organizirati ćemo u skorije vrijeme zajedno s predstavnicima Grada Metkovića sastanak sa svim upraviteljima zgrada, predstavnicima stanara, voditeljima ulaza i svim zainteresiranima.

U prilogu se nalaze dva letka, jedan za domaćinstva, a drugi za stanare. Na drugoj stranici pojedinog letka se nalazi anketni upitnik kojeg je potrebno ispuniti i dostaviti putem e-pošte na info@metkovic-komunalno.hr, putem faksa na 020-685-122, putem aplikacije Viber na broj 091-786-5242 ili na adresu Mostarska 10, 20350 Metković.

Molimo Vas da se putem ovog listića izjasnite i očitujete ako ste spremni i odlučni sami kompostirati svoj biorazgradivi otpad. U tom slučaju dodijelili bi Vam kućni komposter besplatno, umjesto da zadužite smeđu kantu za odvoz biorazgradivog otpada.

Obavijest stanari

Obavijest domaćinstva

Sa poštovanjem.

 

Direktor

Željko Mordžin