Čistoća Metković d.o.o. je novi koncesionar za prikupljanje miješanog komunalnog otpada na području općine Kula Norinska. Dana 17.02.2014. potpisan je Ugovor o koncesiji, na razdoblje od 4 godine, a sa prikupljanjem se započelo  01.03.2014.

Ugovor o koncesiji navedene usluge potpisali su načelnik općine Kula Norinska gosp. Nikola Krstičević i direktor novog koncesionara Tomislav Jakić.

Cjenik i opće uvjete pružanja usluge na području općine Kula Norinska možete pogledati niže.

ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O. – OPĆI UVJETI ISPORUKE – Općina Kula Norinska