IZJAVA O POVJERLJIVOSTI ČISTOĆE METKOVIĆ D.O.O.

 

Ovom Izjavom o povjerljivosti Čistoća Metković d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

 

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

 

Službenom mrežnom stranicom www.cistoca-metkovic.hr upravlja Čistoća Metković d.o.o. za  obavljanje komunalnih djelatnosti sa sjedištem u Metkoviću na adresi Mostarska 10, registriran u Trgovačkom sudu Splitu, stalna služba u Dubrovniku pod registracijskim brojem upisa  60277399, OIB 53973515423, koji je voditelj obrade podataka.

 

Potvrdom prije podnošenja zahtjeva na našoj službenoj mrežnoj stanici smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja usluga vodoopskrbe i odvodnje, kao i drugih ugovornih obveza i usluga.

 

Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i nadzorom ulaska u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite propisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne stranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

PROČITAJ VIŠE

Čistoća Metković d.o.o. je nabavila 300 komada kartonskih kutija za prikupljanje otpadnog papir, a koje namjeravamo podijeliti školskim i predškolskim ustanovama na području grada Metkovića. Radi se o kartonskim kutijama, sa logom našeg društva i grada Metkovića.

 

PROČITAJ VIŠE

Dana 14.12.2017. u 17:00 sati u prostorijama zgrade političkih stranaka održan je sastanak predstavnika Čistoće Metković d.o.o. i grada Metkovića sa predstavnicima stanara višestambenih zgrada i upraviteljima istih. Teme razgovora su bile obveze prilagodbe na novi sustav obračuna odvoza otpada, te upoznavanje javnosti sa novostima koje će proizaći iz ove prilagodbe.

PROČITAJ VIŠE

Kako smo ranije i najavili Čisatoća Metković d.o.o. namjerava čipirati sve zelene posude na području grada Metkovića. Do sada smo izvršili označavanje posuda u ulicama Put Narone, Opuzenska, Z. i Frankopana, Mobine i P Zoranića, a sljedeće na redu je postupak čipiranja u ulicama: Zagrebačka, A. K. Mioošića te Splitska ulica.

PROČITAJ VIŠE