Čistoća Metković d.o.o. kao upravitelj gradske tržnice u Metkoviću objavljuje ovaj poziv u svrhu ispitivanja interesa za zakup poslovnih prostora i prodajnih mjesta u novoizgrađenom objektu gradske tržnice u Metkoviću.

Poziv je upućen svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama.

U ponudi se nalaze:

  1. Prodajna mjesta – u naravi prodajni stolovi površine 2 m2, sa pripadajućim izložbenim policama i ormarom za skladištenje  – 3 komada
  2. Poslovni prostori – raspoloživo je šest poslovnih prostora i terasa koja će se koristiti u ugostiteljske svrhe, te će biti dana u zakup zajedno sa poslovnim prostorom koji bude u zakupu u ugostiteljske svrhe

Niže navodimo površine poslovnih prostora:

Red.br.Oznaka poslovnog prostora  / prodajnog pultaPovršina
1.Poslovni prostor br.1.14,08 m2
2.Poslovni prostor br.2.15,23 m2
3.Poslovni prostor br.311,62 m2
4.Poslovni prostor br.4.12,51 m2
5.Poslovni prostor br.5.23,41 m2
6.Poslovni prostor br.6. 23,41 m2
7.Terasa za ugostiteljsku djelatnost26,79 m2

Cijena i minimalna dužina zakupa odredit će se naknadno po iskazivanju interesa, s time da Društvo zadržava pravo da bez navođenja posebnog razloga odustane od predmetnog davanja u zakup prodajnih mjesta, te ne odgovara za nikakvu štetu koja bi zbog toga mogla nastati osobama koje iskažu interes putem ovog Poziva.

Zainteresirani mogu iskazati svoj interes zaključno do 18. studenog 2022. godine na Obrascu u privitku ovog Poziva.

Popunjeni obrazac podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PRIJAVA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI U METKOVIĆU – NE OTVARATI“

preporučenom pošiljkom na adresu: Čistoća Metković d.o.o., Mostarska 10, 20350 Metković, ili

osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi.

Pisane prijave mogu se podnijeti i putem e-maila: info@metkovic-komunalno.hr

Važećim e-mail prijavama smatrat će se samo one prijave za koje je Društvo potvrdilo primitak na e-mail s kojeg je stigla prijava.

Ovdje možete preuzeti prateću dokumentaciju vezanu za ovaj poziv:

DIREKTOR:

Tomislav Jakić

Nastavlja se podjela posuda za odvojeno skupljanje otpada

Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike kako Čistoća Metković d.o.o. nastavlja sa podjelom posuda za odvojeno skupljanje otpada, koje se korisnicima ustupaju besplatno.

Radi se o posudama za papir ( plave posude), za plastičnu, staklenu i metalnu ambalažu ( žute posude), te za bio otpad iz kućanstava ( smeđe posude). 

PROČITAJ VIŠE

Čistoća Metković d.o.o. nabavila novo vozilo od 16 m3

Nakon što je 30.11.2021. preuzela novo vozilo za skupljanje otpada od 7 m3, Čistoća Metković d.o.o. je danas preuzela drugo novo vozilo za skupljanje otpada, ovog puta zapremine od 16 m3. Radi se o drugom vozilu nabavljenom u sklopu projekta ” Nabava komunalnih vozila za odvojeno skupljanje vozila”, putem kojeg je Čistoća Metković d.o.o. ugovorila nabavu navedena dva nova vozila. Isti projekt je sufinanciran sredstvima iz EU fondova – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.890.437,50 kn bez PDV-a, od čega je sufinancirano 1.217.277,40 kn, a što se predstavlja de minimis potporu koja se dodjeljuje projektu. Stopa sufinanciranja projekta je 64,3913063 % ukupno prihvatljivih troškova projekta – KK.06.3.1.18.0095.

Ugovorena vrijednost ovog vozila iznosi 1.156.500,00 kn + PDV.

PROČITAJ VIŠE

Čistoća Metković d.o.o. je nabavila novo vozilo za skupljanje otpada zapremine 7 m3. To je prvo vozilo od ukupno dva vozila koje je Čistoća Metković d.o.o. ugovorila u sklopu projekta sufinanciranog sredstvima iz EU fondova – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.890.437,50 kn bez PDV-a, od čega je sufinancirano 1.217.277,40 kn, a što se odnosni de minimis potporu koja se dodjeljuje projektu. Stopa sufinanciranja projekta je 64,3913063 % ukupno prihvatljivih troškova projekta – KK.06.3.1.18.0095.

Vrijednost danas isporučenog vozila je 654.502,00 kn + PDV.

PROČITAJ VIŠE