Poštovani

Dana 01.11.2017. na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017), a temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Grad Metković će donijet Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a temeljem iste će se izvršiti i promijene u sustavu prikupljanja i odvoza otpada. Najveće promijene se očekuju upravo kod višestambenih jedinica.

 

Svaka zgrada morati će imati primarne spremnike za miješani komunalni otpad, spremnik za bio otpad, te spremnik za papir, a ovisno o potrebama razmišljati će se i o ostalim kategorijama otpada koje se mogu razvrstati na lokaciji.

 

Korisnici u višestambenim jedinicama će također biti dužni dostaviti, nama kao davatelju usluge, Izjavu o načinu korištenja javne usluge, a istome ćemo Vas, kao i o drugim detaljima, upoznati nakon donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge.

PROČITAJ VIŠE

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane kako je povjerenstvo donijelo odluku o davanju u zakup božićnih kućica temeljem javnog poziva za zakup.

Odluku možete preuzeti ovdje – obavijest o rezultatima javnog poziva.

Rok za potpis ugovora je do 28.11.2017. do 13:00 sati.

U slučaju odustajanja nekog od ponuditelja, zakup će biti ponuđen idućem ponuditelju koji je bio lošije rangiran.

Sa poštovanjem

 

Direktor

Željko Mordžin

Poštovani

Kao i prethodne godine, u našem gradu se  ponovno organizira manifestacija Božić u Neretvi. Prilikom ove manifestacije će se, na prostoru Trga dr. Franje Tuđmana, postaviti božićne kučice.

PROČITAJ VIŠE

Poštovani korisnici

 

Ovim putem vas obavještavamo kako smo krenuli sa postupkom čipiranja posuda na području Grada Metkovića. U prvoj fazi, koja će nam poslužiti kao pilot projekt, čipirati će se posude u ulicama Mobine i Petra Zoranića, a nakon toga ćemo obraditi ulicu Put Narone, Opuzensku, te Z. i Frankopana. Podatke koje prikupimo će se koristiti za analizu navika i potreba naših korisnika u tim ulicama. Svi korisnici su dužni našim djelatnicima koji obavljaju ovaj proces omogućiti pristup posudama te postavljanje čipa na posudu. Sam proces čipiranja traje svega par sekundi.

PROČITAJ VIŠE