Poštovani korisnici

 

Ovim putem vas obavještavamo kako smo krenuli sa postupkom čipiranja posuda na području Grada Metkovića. U prvoj fazi, koja će nam poslužiti kao pilot projekt, čipirati će se posude u ulicama Mobine i Petra Zoranića, a nakon toga ćemo obraditi ulicu Put Narone, Opuzensku, te Z. i Frankopana. Podatke koje prikupimo će se koristiti za analizu navika i potreba naših korisnika u tim ulicama. Svi korisnici su dužni našim djelatnicima koji obavljaju ovaj proces omogućiti pristup posudama te postavljanje čipa na posudu. Sam proces čipiranja traje svega par sekundi.

PROČITAJ VIŠE

Poštovani korisnici

Stupanjem na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom Grad Metković donijet će Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Slijedom svega u tijeku 2018.g. mijenjati će se sustav prikupljanja i odvoza otpada iz domaćinstava na način da će korisnici osim zelenih (posuda za ostali komunalni otpad) zadužiti smeđu posudu (za biorazgradivi otpad) i plavu kantu (za papir) te biti dužni na taj način razvrstati svoj otpad.

Ostali reciklabilni korisni otpad korisnici će moći predati na reciklažnom dvorištu ili odložiti na najbližem Zelenom otoku u odgovarajuću posudu. Korisnici će također biti dužni dostaviti nama kao davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge o čemu ćemo Vas, kao i o drugim detaljima upoznati nakon donošenja Odluke.

Skrećemo Vam pažnju na obvezu osiguranja lokacije za smještaj zajedničkih posuda za odvojeno prikupljanje otpada u višestambenim jedinicama. Upravitelji zgrada i voditelji ulaza dužni su isto tako dostaviti davatelju usluge podatke o udjelu pojedinih stambenih jedinica u pražnjenju zajedničkih posuda temeljem broja članova pojedinog domaćinstva, kao i tekuće promjene broja stanara.
Isto će potvrditi korisnici Izjavom o načinu korištenja javne usluge, putem našeg obrasca nakon donošenja Odluke grada i uoči uvođenja novog sustava prikupljanja otpada. U svrhu pojašnjenja svih otvorenih pitanja organizirati ćemo u skorije vrijeme zajedno s predstavnicima Grada Metkovića sastanak sa svim upraviteljima zgrada, predstavnicima stanara, voditeljima ulaza i svim zainteresiranima.

U prilogu se nalaze dva letka, jedan za domaćinstva, a drugi za stanare. Na drugoj stranici pojedinog letka se nalazi anketni upitnik kojeg je potrebno ispuniti i dostaviti putem e-pošte na info@metkovic-komunalno.hr, putem faksa na 020-685-122, putem aplikacije Viber na broj 091-786-5242 ili na adresu Mostarska 10, 20350 Metković.

Molimo Vas da se putem ovog listića izjasnite i očitujete ako ste spremni i odlučni sami kompostirati svoj biorazgradivi otpad. U tom slučaju dodijelili bi Vam kućni komposter besplatno, umjesto da zadužite smeđu kantu za odvoz biorazgradivog otpada.

Obavijest stanari

Obavijest domaćinstva

Sa poštovanjem.

 

Direktor

Željko Mordžin

 

Temeljem Odluke uprave društva od 06.07.2017., ovim putem obavještavamo sve zainteresirane kako je  Čistoća Metković d.o.o. stavila mobilne drvene kučice na raspolaganje za zakup.

Iste mogu biti zakupljene tokom cijele godine, a po cijeni od 30 kn/danu bez PDV-a.

Trošak prijenosa i postavljanja kučica snosi sam Zakupac.

Zakupac je odgovoran za naknadu štete koja se može dogoditi za vrijeme zakupa.

Zahtjev za zakup se može dostaviti na adresu Čistoća Metković d.o.o., Mostarska 10, 20350 Metković ili na e-mail info@metkovic-komunalno.hr.

Za sve upite se možete obratiti na 020-685-138 ili na info@metkovic-komunalno.hr.

 

Sa poštovanjem,

 

Direktor

Željko Mordžin dipl.oec.

Poštovani

Ove se godine u našem gradu organizira manifestacija „ Božić u Neretvi“, prilikom koje će se na prostoru Trga dr. Franje Tuđmana postaviti božićne kučice.

Navedene kućice će, uz suglasnost grada Metkovića, u zakup davati isključivo Čistoća Metković d.o.o..

Sve poslovne subjekte zainteresirane za zakup istih pozivamo da pregledaju javni poziv na davanje kučica u zakup koji možete preuzeti ovdje

–  Javni poziv.

Rok za prijavu ponuda je do 28. studenog 2016. godine do 12:00 sati.

 

Vaša Čistoća Metković d.o.o.!